Mnozí začínající podnikatelé nevědí, jak je to vlastně s placením daně z přidané hodnoty, tedy DPH. Ptají se zda je lepší být plátcem nebo neplátcem a kdy má podnikatel povinnost stát se plátcem DPH.

Povinnost být plátcem DPH

Podnikateli vzniká povinnost stát se plátcem DPH při výkonu ekonomické činnosti, při které za 12 měsíců přesáhl jeho obrat 1 milión Kč. Povinnost vzniká také při podnikán mezinárodně v rámci EU. Pokud nemá obrat přes 1 milión, ale je pro něj výhodné být plátcem DPH, může se jím stát dobrovolně.

Chcete se stát plátcem DPH?

Pokud je to pro vás výhodné a chcete se stát dobrovolně plátcem DPH, musíte se připravit na neustálou a především rozsáhlou součinnost se správcem daně, tedy s finančním úřadem. Tomu budete muset vypracovávat spoustu dokumentů a prokazovat mnoho skutečností podle jeho požadavků. Tuto povinnost vám značně ulehčí služba poskytovaná společností Hakaran group s.r.o.

O jaké služby se jedná?

Společnost Hakaran group za vás bude vyřizovat veškerou agendu na základě plné moci. Zbavíte se tak starostí a stresu spojeného s přípravou mnohdy vám neznámých či nesrozumitelných dokumentů. Nebudete odpovídat finančnímu úřadu na mnohé odborné dotazy metodou pokus-omyl, neboť tuto povinnost za vás převezmou odborníci. Zárukou spolehlivosti jsou jejich mnohaleté zkušenosti s dobrovolnou registrací firem k DPH. Důležitá pro tuto práci je znalost, co finančnímu úřadu připravit a také trpělivost v komunikaci s úředníky finančního úřadu při řešení všech jejich požadavků.

Cílem je usnadnit podnikání

Účelem a smyslem práce odborníků společnosti Hakaran group je snaha o usnadnění Vašeho podnikání a provést Vás komplikovanou oblastí daní a registrace k nim. Veškerou činnost zaměřují k naplnění všech požadavků vyplývajících z aktuální zákonné úpravy a také požadovaných generálním ředitelstvím finančního úřadu.

Proč využít tyto služby?

Za Hakaran group hovoří výsledky práce jejích odborníků, kteří již přihlásili stovky společností k DPH. K průběžném zlepšování jejich činnosti přispívá také každodenní kontakt s pobočkami finančních úřadů po celé ČR.