Přemýšleli jste někdy nad tím, proč vlastně firmy odcházejí do daňových rájů? Pokud si přečtete tento článek, odpověď vás zřejmě zaskočí.

Opustit svoji mateřskou zemi a vydat se do daňového ráje. Pro nezasvěcené snadná cesta za ziskem, podnikatelé seznámení s touto problematikou ale zas tak nejásají. Proč tedy firmy vyhledávají daňové ráje.

Proč firmy zakládají offshore společnosti?

Možná nám to nebudete věřit, ale zvýšení zisku není hlavním hnacím motorem většiny firem. Obecně se uvádí, že o daňové úlevy má v první řadě zájem jen necelá třetina společností opouštějící sídlo ve své zemi. Problematika vývozu zisku je totiž poměrně složitá a v mnoha případech i dost nebezpečná. Existuje ale celá řada dalších výhod, pro které jsou některé společnosti ochotné přesunou svoje sídlo do daňových rájů.

Za jakým účelem tedy firmy zakládají offshore společnosti? Jsou za tím především tyto tři důvody:

přehnaná byrokracie na každém kroku,

absolutní ztráta soukromí,

není možné dovolat se práv, především ve sporu se státem.

Problém je někde jinde

Někteří cizinci by se zřejmě podivili nad tím, co všechno je potřeba udělat pro založení firmy v Česku. Je to nekonečné kolečko plné obíhání a papírování. V některých státech ale tak přebujelá byrokracie neexistuje. A ještě k tomu je možné získat daňové úlevy, pokud bude firma tvořit zisk ve vybraném daňovém ráji. Jak jsme ale napsali výše – většina firem stejně daňových bonusů a úlev příliš nevyužívá.

Místní společnosti, které se vydají do daňového ráje, hledají především soukromí. Vždyť jen to, že si musíte dávat pozor na to, co zveřejníte na Facebooku, je na zamyšlenou. To samé platí i v právních otázkách, zejména ve sporu se státem. Pokud nemáte v rukou nezvratné důkazy, ve sporu se státem zkrátka skončíte jako poražený.