Bez znalosti cizího jazyka se neobejde celá řada pracovních pozic. Pokud jsou vaše znalosti nedokonalé a chcete se v cizím jazyce zdokonalit, nebo se chcete naučit nový jazyk, využijte jazykové kurzy online. Můžete se učit v čase, který vám vyhovuje, nemusíte nikam jezdit a ztrácet čas dojížděním.

Znalost nového cizího jazyka vás posouvá vřed. Dává vám neomezenou svobodu cestování a poznávání nových krajů, lidí, tradic, zvyků a kultury. Snadno se na svých cestách domluvíte a máte tak jedinečnou možnost poznávat, jak žijí lidé jiných zemí a kultur.

Na koho se obrátit?

Výuku cizích jazyků a kurzy praha online nabízí jazyková škola Britannika. Individuální výuka je ideální možnost, jak se naučit cizí jazyky rychle a spolehlivě. Britannika nabízí výuku prezenční i online. Záleží jen na tom čemu dáváte přednost.

Než výuku zahájíte, sami si určíte, kolik hodin měsíčně se budete učit. Tempo však můžete, během výuky, měnit. Výuku zajišťují kvalifikovaní lektoři nebo rodilí mluvčí. Prezenční výuka probíhá v moderně vybavených učebnách, které disponují potřebnou technikou a knihovnou. Samozřejmostí jsou i další nezbytnosti potřebné pro kvalitní a individuální výuku. Tuto formu lze zajistit i doma nebo pro firmu. Objednat si můžete jak všeobecný kurz angličtiny, tak i angličtinu specializovanou. Do té patří obory obchodu, administrativy, medicíny pro lékaře i zdravotní sestry, technologie či cestovní ruch. V nabídce naleznete také obchodní německý a ruský jazyk. Kromě těchto si můžete samozřejmě objednat i výuku dalších světových jazyků.

Všechny výuku probíhají podle jednotných metodických přístupů. Ty kombinují různé a kreativní metody – poslech, čtení, mluvení i písemné dovednosti. Nedílnou součást výuky představují jak moderně zpracované učebnice, tak i audio a video prostředky.