Nepozornost, nesoustředěnost a zejména provozní slepota, to jsou nejčastější příčiny vzniku pracovních úrazů. Mnohé výrobní podniky zavádějí nejrůznější prevence pracovních úrazů a snaží se plnit své plány bozp. V praxi se však ukazuje, že jakékoliv bezpečnostní systémy jsou málo účinné zejména kvůli provozní slepotě zaměstnanců. Tento jev spočívá v tom, že pokud se zaměstnance pohybuje delší čas v jednom prostředí, přestává jednotlivá rizika vnímat. Sice o nich ví, čte výstražné tabulky a nápisy, ale neřídí se jimi. Snadno tak může vstoupit do jízdní dráhy manipulačního vozíku či břemenu přenášeného jeřábem. Následky pak mohou být fatální a vinou pracovní neschopnosti pracovníků se podnik dostává do potíží při plnění plánu výroby.

Jak úrazům zabránit?

Touto otázkou se začala zabývat firma Visap, která pomáhá výrobním provozům svou novinkou, kterou je podlahová LED projekce. Principem této moderní metody je promítání výstražného nápisu „STOP“ na podlahu přímo před procházející osobu. Světelná signalizace je mnohem účinnější než všechny ostatní bezpečnostní systémy. Rozhodně přiměje zaměstnance, nebo jinou osobu, která se v provozu pohybuje, aby se zastavila a rozhlédla.

Jak zavést optickou signalizaci?

S firmou Visap se nejprve spojíte telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu a dojednáte si termín nezávazné schůzky. Pracovníci společnosti Visap se na ni dostaví přímo do vašeho podniku, seznámí se s prostředím, výrobním provozem i výrobními postupy. V případě dohody pak provedou důkladný rozbor daných podmínek a na základě toho navrhnou optimální řešení, které povede k eliminaci rizik vzniku pracovních úrazů. Veškeré postupy provádí ve vzájemné součinnosti, takže se vedení podniku může na nových opatřeních přímo podílet.

Jaký je přínos optické signalizace

V první řadě se eliminují bezpečnostní rizika, což přispěje ke snížení počtu pracovních úrazů a potažmo ke zvýšení produktivity práce. Doprovodným efektem je zlepšení pracovního prostředí a zvýšení prestiže podniku v očích obchodních partnerů i samotných zaměstnanců.