Investiční skupina DRFG Davida Rusňáka figuruje na českém trhu již mnoho let a v nyní spravuje přes sedm a půl miliardy korun ve svém realitním fondu. Analytik investiční skupiny se nyní vyjádřil, že u bytů i v logistice přetrvává vysoký převis poptávky nad nabídkou. Co dalšího si v rámci tohoto tématu myslí?

„I když aktuálně vstoupil hypoteční trh do fáze jakéhosi útlumu, izolovaným pohledem ovšem trh novostaveb zatím nenese hlavní tíhu tohoto propadu,“ vysvětluje Filip Emmer, jež je ekonomickým analytikem Rusňákovy společnosti DRFG, tedy zakladatele fondu Czech Development Fund SICAV pod značkou Czech Fund.

Strategie fondu při koupi nemovitostí a kritéria při rozhodování o investicích

Jaká jsou zásadní kritéria během rozhodování o investicích? Jaká vypadá hlavní strategie fondu při výběru a nakupování nemovitostí?

„Hlavní vizí fondu je development logistických a rezidenčních areálů s vysokými standardy při zachování kompetitivních tržních cen,“ říká Filip Emmer, který působí v Rusňákově investiční skupině DRFG od roku 2019.

Dlouhodobě prý totiž v rámci rezidenčního developmentu a logistiky přetrvává vysoký převis poptávky nad nabídkou.

„V případě rezidenčních projektů je nejdůležitějším kritériem ekonomická stabilita lokality zajišťující kladné demografické saldo a s tím i spojenou dlouhodobě rostoucí poptávku po nemovitostech, které jsou určené k bydlení. Orientace na ekonomicky rozvinuté oblasti je rovněž dobrým předpokladem pro dostatečnou kupní sílu této poptávky,“ dodává. 

Dále si analytik Emmer myslí, že: „Projekty průmyslových i logistických hal jsou výhodné tam, kde je dobré dopravní spojení na hlavní odbytiště či logistické uzly a zároveň lokalita netrpí vysokou strukturální nezaměstnaností.“

Autor: Michal Pecka